Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Giới trẻ Việt đang lãng phí thời gian của mình hãy học cách quản lý thời gian ngay

Nhà văn Haruki Murakami của Nhật, mỗi ngày vào một khung giờ nhất định đều lên văn phòng ngồi viết và kết thúc công việc

Những bí quyết quản lý thời gian cho người bận rộn

Không làm quá nhiều việc cùng một lúc.Hầu hết mọi người đều cố gắng làm nhiều việc một lúc và điều này thường gây lãng

Những kỹ năng để quản lí thời gian hiệu quả

Không ngừng nâng cao kiến thức của bạn sẽ tăng khả năng tìm được thành công trong sự nghiệp và là một hướng đi đáng

Những kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu qu

Với một doanh nghiệp mới ra đời thì luôn luôn bị áp lực về sự quá tải bởi công việc nhưng tình trạng đó không