marketing là tiếp thị phải không

Học Marketing sau này ra trường sẽ phải làm việc gì?

Marketing giúp doanh nghiệp hiểu biết nhu cầu của khách hàng, đồng thời xác định cách thỏa mãn những nhu cầu ấy một cách có